The Netherlands (34 images)

view slideshow download
next

The Netherlands, Amsterdam, Rotterdam, Nieumarkt, Scheepvaarthuis, Shipping House, sculptures, Keisergracht, stepped gables, canals, De Dageraard Housing, low income housing, Piet Kramer, Michael De Klerk, Hildo Koop, H.A. Vander Eynde, graffiti, De Peperklip Housing, Osip Zedkine, memorial, Linjbaan Pedestrian zone, Jacob B. Bakema, Johanns H. Van Der Broek

prev